Datasekretesspolicy för ELITSINGLARS app

Datasekretess

Datasekretesspolicy för ELITSINGLARS app

Från och med: augusti 2015

För att hitta en lämplig partner åt dig krävs det att vi samlar in, bearbetar och använder dina personliga uppgifter. Eftersom vi är seriösa med vår verksamhet och dejtingsajt ligger ansvarsfull användning och skydd av data oss varmt om hjärtat.

Vi vill ta tillfället i akt att förklara vilka personuppgifter vi bearbetar, för vilket ändamål och i vilken form, när du använder ELITSINGLARS dejtingapp på din mobila enhet.

Innehållsförteckning

1. Skydd av dina personuppgifter

2. Insamling, bearbetning och användning av data
2.1 Datainsamling vid nedladdning och installering av appen
2.2 Datainsamling vid användning av appen utan registrering
2.3 Datainsamling vid registrering och användning av appen

3. Datainsamling och bearbetning vid användning av specifika funktioner
3.1 Skicka meddelanden
3.2 Profilbesökare
3.3 Partnerförslag
3.4 Gilla-funktionen
3.5 Push-meddelanden

4. Begärda tillstånd
4.1 Android operativsystem (olika tillverkare, t.ex Samsung, HTC, Sony, LG)
4.1.1 Avläsning av telefonstatus och identitet
4.1.2 Inspelning av bilder och videor
4.1.3 Ändra, radera eller läsa innehåll på ditt USB-minne
4.1.4 Hitta konton på enheten
4.1.5 Fullständig nätverksåtkomst och inhämtning av internetdata
4.1.6 Visa nätverksanslutningar
4.1.7 Åtkomst till aktiva applikationer
4.1.8 Andra tillstånd
4.2 iOS operativsystem (T.ex Apple iPhone och iPad)
4.2.1 Notifikationer / Push-meddelanden
4.2.2 Åtkomst till kameran
4.2.3 Åtkomst till lagrade foton

5. Konfigurering av push-meddelanden
5.1 Android operativsystem (olika tillverkare, t.ex Samsung, HTC, Sony, LG)
5.2 iOS operativsystem (T.ex Apple iPhone och iPad)

6. Delning av personuppgifter

7. Granskning av personuppgifter

8. Rätt till information

9. Datasäkerhet

10. Rätt till återkallelse

 

1.    Skydd av dina personuppgifter

ELITSINGLAR är en väl ansedd internetportal som hjälper dig att hitta den rätta partnern.

ELITSINGLARS dejtingapp drivs av Affinitas GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999 Berlin. Affinitas GmbH är den ansvariga enheten för ärenden gällande den tyska lagen "German Federal Data Protection Act".

Skyddet av dina personuppgifter är väldigt viktigt för oss. Vi följer de strikta bestämmelserna i tysk och europeisk dataskyddslagstiftning. Syftet med Federal Data Protection Act (BDSG) och Telemedia Act (TMG) är att skydda personuppgifter. Detta inkluderar data som kan kopplas till en person (t.ex. namn eller e-postadress). Information som inte kan kopplas till en specifik person, eller som endast kan kopplas till en person efter oproportionerlig åtgång av tid, kostnad och arbete, kategoriseras som anonym data.

ELITSINGLAR samlar in, bearbetar och använder personliga uppgifter för att kunna erbjuda tjänsten till sina kunder. Inom ramen för rättsliga bestämmelser kan vi utvärdera profiler under pseudonym för ändamål som reklam, marknadsundersökningar och förbättring av våra tjänster. Detta sker endast i de fall där medlemmen inte har utnyttjat sin lagliga rätt att motsätta sig denna användning av data.

Om du har några frågor eller funderingar angående datasäkerhet kan du alltid höra av dig till vår kundservice. Den kan nås via:

Affinitas GmbH
- Kundtjänst Sverige -
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlin
Email: support@elitsinglar.se

Upp

2.    Insamling, bearbetning och användning av data

ELITSINGLAR är en partnerförmedling online som använder sig av en vetenskapligt baserad matchningsmetod för att föra samman människor som letar efter en långsiktig relation. För att tillhandahålla denna tjänst använder vi ett antal av dina personuppgifter. I många fall används endast data med pseudonymer eller avidentifierad. Vi vill informera dig om de relevanta detaljerna här nedanför.

Upp

2.1.    Datainsamling vid nedladdning och installering av appen

För att ladda ner och installera vår app från en app-butik, (till exempel, Google Play eller Apple AppStore), behöver du först registrera dig hos respektive distributör med ett användarkonto och ingå ett användaravtal. Vi har inget inflytande över detta och vi är inte en part i ett sådant användaravtal. Vid nedladdning och installering av appen, skickas den nödvändiga informationen direkt till respektive app-butik. Särskilt ditt användarnamn, din emailadress, ditt kundnummer knutet till ditt konto, tidpunkten för nedladdningen, betalningsinformationen och den individuella enhetens kod. Vi har inget inflytande över denna datainsamling och vi är inte heller ansvariga för den. Vi bearbetar endast den tillhandahållna informationen, i den utsträckning det behövs för att ladda ner och installera appen på din mobila enhet (till exempel, en smartphone eller tablet). I tillägg lagras ingen data i efterhand.

Upp

2.2.    Datainsamling vid användning av appen utan registrering

När appen används, tar vi in följande teknisk data för att möjliggöra för appens funktioner; data samlas in automatiskt av din mobila enhet och skickas till oss:

• enhetsinformation
• enhetskod (unikt Affinitas ID)
• information om operativsystemet
• Affinitas Unique Device Identifier (UDID)
• Apple iOS Identifier for Advertisers (IDFA)

Data används av oss vid felsökning, och utvärderas anonymt för statistiska skäl, för att optimera vårt utbud.

Upp

2.3.    Datainsamling vid registrering och användning av appen

Om du vill använda det utbud som beskrivs i detalj i ELITSINGLARS "Allmänna villkor och betalningsinformation" behöver vi en del personlig information från dig. Informationen samlas in vid registreringen. Det är nu möjligt att registrera dig via appen när du klickar på "registrera dig gratis". För mer information om datahantering på webbsidan, vänligen se webbsidans integritetspolicy.

När du loggar in på appen, efter registrering, kan du skicka meddelanden till andra medlemmar på eDarling, se partnerförslag och ladda upp bilder. Vissa funktioner är endast till för våra Premiummedlemmar. När du använder appen vid registrering samlar vi in data som du tillgodoser oss med (t.ex. genom att fylla olika fält eller bocka för en box). Detta inkluderar, till exempel, data som:

• Ditt användar-ID på ELITSINGLARS plattform
• innehåll i meddelanden
• interaktion med andra medlemmar (t.ex. likes och leenden)
• uppladdade foton

Upp

3.    Datainsamling och hantering vid användning av specifika funktioner

3.1.    Meddelanden

Andra medlemmar kan skriva meddelanden till dig men ELITSINGLAR ger INTE ut din personliga information till andra medlemmar. Meddelanden levereras endast till din inkorg hos ELITSINGLAR. Du kan "blockera" andra medlemmar så att de inte längre kan kontakta dig.

Upp

3.2.    Profilbesökare

Andra medlemmar kan se när du har besökt deras profil. På samma sätt kan du även se vilka medlemmar som har besökt din profil. Den här funktionen i appen är endast tillgänglig för Premiummedlemmar. Premiummedlemmar kan även se de foton som du laddar upp på ELITSINGLAR.   

Upp

3.3.    Partnerförslag

Din profil, såsom dina profildetaljer och uppladdade foton, kommer att föreslås för andra medlemmar genom vår matchningsprocess. Du kommer på samma sätt att ta emot partnerförslag. I ditt användarkontos inställningar, på webbsidan, kan du välja om du vill fortsätta bli föreslagen för andra medlemmar eller inte.

Upp

3.4.    "Gilla"-funktionen

På andra medlemmars profiler finns klickbara "gilla"-knappar. Genom att använda "gilla"-funktionen kan du enkelt visa att du gillar andra medlemmars texter och foton. Medlemmen ifråga kommer att bli aviserad om detta.  

Upp

3.5.   Push-meddelanden

Appen meddelar dig om vissa händelser och ämnen, såsom meddelanden eller leenden från andra medlemmar, även om du inte aktivt använder appen.

För att tillhandahålla funktionen för push-meddelanden använder vi Apples push-meddelandetjänst eller Google CD2M-tjänst (Android). Dessa tjänster är delar av standardfunktionerna hos de mobila operativsystemen hos Apple (iOS) och Google (Android) och kan konfigureras i enhetens systeminställningar. För att push-meddelanden ska fungera på din mobila enhet behöver vi samla in det unika "Device Token ID (iOS)" eller registrerings-ID (Android) som genereras automatiskt av Apple eller Google när du använder appar på enheten. ID används för att identifiera rätt mottagare, analogt med en emailadress eller telefonnummer. Vi identifierar ditt ID när du ger appen tillåtelse att visa push-meddelanden. För att visa push-meddelanden på en mobil enhet skickar vi innehållet i meddelandet tillsammans med ditt ID (i krypterad form) till Apple eller Google. De använder i sin tur ditt ID för att vidarebefordra det krypterade meddelandet till din mobila enhet.

Om du inte vill ha den här funktionen kan du inaktivera den i din enhets inställningar. För mer information om push-meddelanden och dina konfigureringsmöjligheter, se avsnitt 5.

Upp

4.    Begärda tillstånd

För en del funktioner måste appen ha tillgång till vissa tjänster och data på din mobila enhet. Beroende på vilket mobilt operativsystem du använder kan detta delvis kräva ditt uttryckliga godkännande för tillgång.

Här nedanför förklarar vi vilka tillstånd som krävs och för vilka funktioner dessa tillstånd behövs. Vi har delat upp informationen efter de olika operativsystemen som vi erbjuder vår app i.

Upp

4.1.    Android operativsystem (olika tillverkare, t.ex. Samsung, HTC, Sony, LG)

 

4.1.1.    Avläsning av telefonstatus och identitet

Under installationen är tillståndet "Avläsning av telefonstatus och identitet" begärd. Med detta tillstånd, tillåter du appen att avgöra om du befinner dig i ett telefonsamtal eller mottar ett samtal, för att avbryta appens verksamhet. Genom denna funktion kan vi identifiera din enhetsmodell, och versionen av ditt operativsystem, för att visa ELITSINGLARS innehåll på ett korrekt sätt.

Upp

4.1.2.    Inspelning av bilder och videor

Under installationen är tillståndet "Inspelning av bilder och videor" begärd. Med detta tillstånd, tillåter du appen att få tillgång till kameran så att du kan klicka på "ladda upp foto" (och sedan välja "Ta foto") för att ta bilder och göra dem tillgängliga för andra medlemmar.

Upp

4.1.3.    Ändra, radera eller läsa innehåll på ditt USB-minne

Under installationen är tillstånden "Ändra eller radera innehållet på ditt USB-minne" och "Innehåll på ditt USB-minne" begärda. Med dessa tillstånd, tillåter du appen att få tillgång till USB-minnet på din mobila enhet. Detta tillåter appinställningar (till exempel att du vill mottaga push-meddelanden) att lagras på USB-minnet.

Upp

4.1.4.    Hitta konton på enheten

Under installationen är tillståndet "Hitta konton på enheten" begärd. Denna funktion tillåter applikationen att återfå en lista med kända konton på telefonen. Detta ger appen möjlighet att ansluta sig till olika tjänster. Det ger inte appen tillgång till dina lösenord.

Upp

4.1.5.    Fullständig nätverksåtkomst och inhämtning av internetdata

Under installationen är tillstånden "Inhämtning av internetdata" och "Fullständig nätverksåtkomst" begärda. Med dessa tillstånd, tillåter du appen att automatiskt ladda innehåll, från internet, som ska visas i appen eller som behövs för att få tillgång till individuella funktioner (till exempel, för att visa partnerförslag eller för att visa "Min profil"). Det är ingen tekniskt begränsning på de individuella sidorna.  

Upp

4.1.6.    Visa nätverksanslutningar

Under installationen är tillståndet "Inspelning av bilder och videor" begärd. Med detta tillstånd, tillåter du appen att bestämma om det är en internetanslutning via ett WLAN-nätverk eller genom en mobil dataanslutning (GRPS, 3G, LTE).  

Upp

4.1.7.    Åtkomst till aktiva applikationer

Under installationen är tillståndet "Åtkomst till aktiva applikationer" begärd. Med detta tillstånd, tillåter du appen att få tillgång till information om nuvarande och nyligen aktiva applikationer. Denna funktion används för att skicka våra push-meddelanden.

Upp

4.1.8.    Andra tillstånd

Slutligen, är tillstånden "Deaktivera viloläge", "Kontrollera vibration" och "Sticky broadcasts" begärda. Detta inkluderar tekniska funktioner som är nödvändiga för att appen ska fungera. Dessa processer samlar inte in eller bearbetar någon data.

Upp

4.2.   iOS operativsystem (T.ex Apple iPhone och iPad)

4.2.1.    Notifikationer / Push-meddelanden

Om du svarar "Ja" på frågan ifall ELITSINGLAR har rätt att skicka push-meddelanden till dig, då tillåter du appen att använda push-meddelanden för att informera dig om olika händelser och ämnen. Denna funktion är aktiv även om du inte har öppnat appen. Alarmet kan ta formen av ljud, meddelanden (till exempel skärmbanderoller) och/eller symboler (en bild eller siffra på ikonen för appen).
För mer information om push-meddelanden och dina konfigureringsmöjligheter, se avsnitt 5.

Upp

4.2.2.    Åtkomst till kameran

Om du svarar "Ja" på frågan ifall ELITSINGLAR får tillgång till din kamera, tillåter du appen att få åtkomst till kameran för att ta bilder med funktionen "Ta foto" (och genom att välja "Ta foto") och göra dem tillgängliga för andra medlemmar.

Upp

4.2.3.    Åtkomst till lagrade foton

Om du svarar "Ja" på frågan ifall ELITSINGLAR får tillgång till ditt galleri, tillåter du appen att få åtkomst till dina lagrade foton. Du kan välja ett foto med funktionen "Ta foto" (följt av att välja alternativet "Använd albumfoto") och göra det tillgängligt för andra medlemmar.

 

Upp

5.    Konfigurering av push-meddelanden

Med push-meddelanden (i iOS kallas det även "meddelanden") kan du bli informerad om vissa händelser och ämnen (till exempel, meddelanden från andra medlemmar), även om du inte har appen öppen. För att möjliggöra detta behöver du besvara frågan om ifall eDarling får skicka dig push-meddelanden med "Ja". Du får denna förfrågan när du öppnar appen för första gången och loggar in.

Du kan aktivera eller inaktivera push-meddelanden i appen. För att göra detta öppnar du "Inställningar-menyn" och klickar på "Push-meddelanden". Beroende på den nuvarande inställningen är alternativen antingen "Aktivera push-tjänst" eller "Inaktivera push-tjänst". Om du har lyckats med att aktivera eller inaktivera push-meddelanden skickas ett bekräftelsemeddelande ut.

Upp

5.1.    Android operativsystem (olika tillverkare, t.ex Samsung, HTC, Sony, LG)

Med Android, kan du även aktivera eller inaktivera push-meddelanden i telefonens inställningar. För att göra detta, öppna "Inställningar" i din enhets huvudmeny och välj menyvalet "Appar". Där ska du se en överblick av alla dina installerade appar. Välj ELITSINGLAR-appen här. Du kan därefter stänga av eller slå på funktionen för push-meddelanden genom att kryssa i rutan för "Visa push-meddelanden". Beteckningen kan variera lite beroende på vilken version av Android det rör sig om.

Upp

5.2.    iOS operativsystem (T.ex Apple iPhone och iPad)

Med iOS kan du aktivera eller inaktivera push-meddelanden via systempreferenser. För att göra detta, öppna iOS "Inställningar" och välj "Notiser". En meny öppnas där du kan se en överblick av alla dina installerade appar. En av de tillgängliga funktionerna är push-meddelanden. Efter att du har valt ELITSINGLARS app kan du stänga av eller slå på push-meddelanden.

Upp

6.    Delning av personuppgifter

Vid förmedlande av data till andra medlemmar, så är denna data endast kopplad till det användarnamn som du har valt. Vi ger inte, under några omständigheter, ut någon direkt kontaktinformation (såsom ditt namn, din adress eller din emailadress). Kontakt genom ELITSINGLAR skickas endast till din interna brevlåda, så att du själv kan välja vem du vill ge ut dina kontaktuppgifter till. Viss data som du anger, när du skapar din profil hos ELITSINGLAR, är alltid synlig för andra medlemmar. Det innefattar din ålder, ditt kön, din längd, din etnicitet, din trostillhörighet, ditt yrke, dina rökvanor och ifall du vill ha barn eller inte.

Personliga uppgifter säljs inte av oss och lämnas endast ut till tredje part om det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten (till exempel för bearbetning av köp av betalande medlemskap), eller om du har samtyckt till detta, eller om ett avslöjande krävs eller är tillåtet baserat på relevanta rättsliga grunder (till exempel, om vi behöver följa en förfrågan från en statlig undersökning eller säkerhetsmyndighet).

I tillägg till detta,  kontrollerar Apollo Solutions Ltd., Informatics Park, La Tour Koenig, Pointe aux Sables, Mauritius ("Apollo Solutions") och Lionentry, Chevchenka 25, Liviv, Ukraina ("Lionentry") uppladdade bilder och texter av ELITSINGLARS medlemmar för äkthet och rättskaffenhet, för att säkra en hög kvalitet på vår tjänst och hög säkerhet för våra medlemmar. Eftersom dataskyddslagar generellt sett inte är lika strikta utanför EU, har Apollo och Lionentry undertecknat klausuler antagna av Europeiska kommissionen för överföring av personliga uppgifter till avtalsbundna leverantörer i tredje land i syfte att säkerställa att skyddet av personliga uppgifter sker efter EU:s standard. Skyddet av dina personliga uppgifter är därför helt säkerställt.

Upp

7.    Granskning av personuppgifter

För att skydda våra användare mot människor som utnyttjar ELITSINGLARS plattform, analyserar vi aktiviteter på sidan genom olika automatiska övervakningsinstrument. Vårt kundtjänstteam utövar även slumpmässiga kontroller av kundernas uppdateringar, även om detta inte är något krav enligt lag. Vissa ordningsföljder av tecken, som matas in av olika medlemmar och verkar komma från en dator, kan leda till blockering av misstänksam aktivitet.

I tillägg förbehåller sig ELITSINGLAR rätten att automatiskt filtrera meddelanden. Texter som skrivs av kunder kontrolleras därmed utifrån en ordlista för att jämföras med aktuella lagar och allmänna villkor. Till exempel pornografiska eller uppenbart stötande ord korreleras automatiskt med kunders texter. Genom att använda "Anti-bedragare-scanningar" försöker vi skydda våra medlemmar från bedragare.

Ifall misstanke om missbruk av ELITSINGLARS tjänst uppstår, vid någon av dessa kontroller, kan det leda till flera rättsliga följder som finns uppräknade i våra Allmänna villkor och betalningsinformation. ELITSINGLAR kan även spärra mottagandet och leveransen av inkommande och utgående meddelanden, om det efter undersökning är mycket sannolikt att det aktuella meddelandet är olagligt och/eller strider mot våra allmänna villkor. I dessa fall sker ingen delgivning av avvisade eller ej levererade meddelanden.

Upp

8.    Rätt till information

Varje användare har rätt att få information om de personliga uppgifter och inställningar som lagrats om deras konto, samt att få dem korrigerade eller borttagna, när som helst.
Vi vill understryka att din rätt till borttagning kan begränsas på grund av att vi måste följa vissa juridiska regler gällande lagring.

I tillägg kan domstolar, brottsbekämpande organ eller andra myndigheter som utsetts enligt lag ha rättsligt stöd att hämta data eller begära ut information.
För information, korrigering eller önskemål om borttagning uppmuntras du att kontakta oss genom att använda kontaktinformationen som anges i avsnitt 1. Vänligen ange ditt fullständiga namn, emailadress och användarnamn.
Du har tillgång till ditt användarkonto där du enkelt kan se, ändra eller radera mycket av den information som finns i ditt användarkonto.

Upp

9.    Datasäkerhet

Från och med tidpunkten för din registrering, är all data som skickas till oss krypterad. Denna kryptering skyddar sekretessen av data som utbyts mellan dig och vår webbserver, eftersom den bidrar till att förhindra avlyssning av data. Vi använder SSL (Secure Socket Layer), en erkänd och väl använd teknik.

Angående våra databaser, vi har vidtagit alla tekniska åtgärder för att lagra data i en säker miljö. Endast ett fåtal utvalda medarbetare har tillgång till all personlig information och det är endast för ändamål såsom kvalitetskontroll, granskning av klagomål och för att hindra bedrägeri. Alla våra medarbetare är utbildade och förpliktigade att följa en överenskommelse om skydd av data.

Upp

10.     Rätt till återkallelse

När vi använder data för ändamål som kräver din tillåtelse i enlighet med rättsliga bestämmelser, kommer vi alltid att fråga dig efter ditt uttryckliga samtycke och registrera samtycket.  
Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke samt dra tillbaka framtida användning av din information.

För att dra tillbaka ditt samtycke eller göra en återkallelse räcker det med att du skickar ett email till kontaktinformationen i avsnitt 1.
"Kom ihåg att när det gäller återkallelsen av vissa data, kan det hända att det blir omöjligt för ELITSINGLAR att tillhandahålla den erbjudna tjänsten.

Vi står gärna till förfogande för alla relaterade frågor.