Kärlek och pengar – ny undersökning

Pengar och kärlek - undersökning

Pengar är ett tabubelagt ämne, speciellt när kärlek och förhållanden kommer in i bilden. ELITSINGLAR har gjort en undersökning där vi har tagit tempen på svenskars relation till ämnet!

I vår senaste undersökning delade 179 av våra medlemmar med sig av sina åsikter om hur de skulle hantera finanser i ett förhållande. Trots att klyschan att ´pengar inte kan köpa kärlek´ fortfarande verkar stämma, så visar resultaten att pengar trots allt är en relevant fråga för många som söker efter kärlek.

Kan verkligen pengar vinna över någon?

En betryggande lärdom från undersökningen är att det är föga troligt att pengar kan köpa kärlek på egen hand. Endast 7% av de tillfågade skulle kunna tänka sig att dejta någon på grund av deras förmögenhet; statistik som backades upp av båda könen, som valde rikedom som den minst betydande egenskapen för attraktivitet. Humor och beteende valdes istället av våra medlemmar som de definierande egenskaperna hos en attraktiv partner.

Män och kvinnor var dock inte överens om när det kommer till vilken sorts partner de föredrar: 55% av kvinnor föredrar en generös och frikostig partner medan 75% av männen fann förnuftigt spenderande mer attraktivt.

Delat bankkonto – en förlegad idé?

Att hantera ekonomi i ett förhållande kan vara ett minfält. En av de största frågorna som alla par i ett seriöst förhållande någon gång ställs inför är om de vill ha ett delat bankkonto eller ej. Till denna fråga svarade 23% ’Aldrig’ medan 39% svarade ’Ja’ – men då endast under villkoret att de bara skulle bidra med en del av sin lön till det delade kontot. De resterande 37% gav dock ett tveklöst ’Ja’ till ett delat konto, med resonemanget att allt borde delas lika i ett bra förhållande.

Vanorna vi irriterar oss mest på

Alla har vi irriterande vanor, men vilka är de värsta när de kommer till pengar och spenderande i en relation? Våra deltagare rankade egenskaperna i följande ordning:

1. Lånar små summor pengar hela tiden och betalar aldrig tillbaka
2. Lånar pengar till andra (tredje parter) och på så vis blir pank
3. Ljuger om hur mycket saker kostar
4. Räknar varenda nota och delar alltid kostnaden (utan valet att själv betala eller låta den andra betala ibland)
5. Säger till mig hur jag ska spendera min inkomst

Värt att notera är att denna lista är en kombination av män och kvinnors svar. Män hade rankat ’Ljuger om hur mycket saker kostar’ som nummer ett medan kvinnor var enhälliga med att den första punkten (’Lånar små summor pengar hela tiden och betalar aldrig tillbaka’) var den allra mest irriterande egenskapen.

Attraktivitet och finanser

Majoriteten av kvinnorna svarade att de ansåg sig själva som attraktiva (91%), medan männen ansåg sig framgångsrika (79%) till en högre grad. Männen hade inga problem med att dejta/gifta sig med en partner med en avsevärt lägre inkomst än de själva (69%), medan kvinnor ställde sig tveksamma till denna fråga (30%). 36% av kvinnorna ansåg att en partners inkomst borde vara högre än deras egen, vilket fick medhåll av 5% av männen.

Kan pengar förstöra ett förhållande?

Är pengar, eller brist på dem, skäl nog till en skilsmässa? Pengar är ett känsligt ämne i sig, men när kärlek kommer in i bilden ändras förutsättningarna ytterligare och få förödande konsekvenser. Pengar är en av de vanligaste orsakerna till gräl i relationer, och kan till och med leda till ett förhållandes slut. På frågan ’Har du någonsin genomgått en separation på grund av pengaproblem?’ så svarade 11% ja. Statistik pekar på att inkomst och antalet skilsmässor har ett samband.1 Betyder det att en ostabil ekonomi kan leda till en ostabil relation? Om er relation tyngs av skulder, krav och lån kan detta tära och stressa på förhållandet så till den grad att gräl blir vardagsmat.

Så, för att sammanfatta; pengar spelar roll till en viss grad när det kommer till att söka kärlek. Men det handlar inte om att visa upp sin egen förmögenhet, utan snarare förmågan att kunna stödja sig själv som gör dig attraktiv.

Om du har några frågor, lämna gärna en kommentar nedan eller skriv till oss på [email protected]

Om undersökningen: 179 deltagare. Medelålder 50 år. 54% kvinnor.

Sources:

1 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Kan-yrket-forklara-skilsmassan/

Om författaren: Lisa Davidsson Weiertz

Lisa Davidsson Weiertz är redaktör hos ELITSINGLAR

Läs mer artiklar skrivna av Lisa Davidsson Weiertz