Vi introducerar Sam Owen – vår nya partner-psykolog!

Sam Owen - ELITSINGLARS nya partner-psykolog!

Ett varmt välkomnande till ELITSINGLARS nya partner-psykolog Sam Owen!

Hej Sam, kan du introducera dig själv helt kort?

Hej allihop! Sam Owen här. Jag är mest känd som relationscoach, psykolog och författare, och är ofta efterfrågad som relationsexpert i brittisk media samt för större samarbeten med klienter som inkluderar allt från BBC till Telegraph. Jag är även stolt över att vara ELITSINGLARS ’partner-psykolog’.

Människor beskriver mig som uppriktig, motiverande, varm och jordnära. Jag älskar att hjälpa människor och mina klienter och mitt mål är att ha en inverkan på hur relationscoaching-industrin formas, åtminstone i Storbritannien.

Finns det en särskild ’Sam Owen-metod’ när det kommer till att hjälpa människor med deras kärleksliv?

Absolut! Jag använder ett integrerat tillvägagångssätt som kombinerar neuropsykologi, beteendepsykologi, rådgivningstekniker, coachingtekniker och modern forskning! Det finns ingen enkelriktad väg som fungerar för alla, så det är nödvändigt för mig att använda kroppsspråk och intuition för att veta vad som passar bäst för varje individuell klient. Jag tror starkt på att enkla lösningar fungerar bäst och det är på det sättet som jag vill hjälpa världen, genom att förenkla saker för dem i en värld där vi har en överbelastning av information och press.

Mitt mål är att hjälpa mina klienter med så få sessioner som möjligt (jag hjälper de flesta av mina klienter i endast 4-12 sessioner), vem vill inte göra något som kommer producera livsförändrande resultat snabbt? Jag tror att mina klienter anar den genuina kärleken och välviljan jag känner för dem och att det är en av orsakerna till min framgång.

Hur stor andel i procent av dina kunder kommer till dig för att få hjälp med sina kärleksliv?

Minst 50 procent. Många kommer även på grund av andra skäl, men även i dessa fall kommer de ofta med en intention av att indirekt förbättra sina förhållanden eller kärleksliv som ett resultat av att lösa andra problem.

Tillämpar du erfarenheter från ditt eget privatliv till ditt jobb?

Ja defintivt, det är oundvikligt. Jag har alltid fascinerats av, och är känslig inför, mänskligt beteende i allmänhet och relationer i synnerhet. På grund av mitt jobb kan jag inte låta bli att lägga märke till beteendemönster, underliggande spänningar och kroppspråk vart jag än befinner mig, ofta omedvetet, oavsett om det är ansikte mot ansikte eller online.

Människor har alltid dragits till att diskutera deras relationer och andra personliga problem med mig, även främlingar, kort efter de träffat mig för första gången! Jag kommer också från en stor dynamisk familj med många starka personligheter, och är själv ganska extrovert, så det verkliga livet är absolut en källa till både kunskap och inspiration.

Vad med psykologi inspirerar dig mest och vilken är den mest belönande aspekten av ditt arbete som relationscoach?

Det som inspirerar mig mest med psykologi är att vetenskapen ständigt utvecklas och vidgas när det kommer till att förstå människans psyke, vilket är väsentligt för allt jag gör. Ju mer vi lär oss, desto bättre kan vi använda vår hjärna och våra sinnen för personlig utveckling och för att hjälpa mänskligheten i stort.

Uppfyllelsen som jag får från mitt jobb är enorm och varierad. För att nämna några få, så älskar jag att se människor ta kontroll över sina egna liv och att se dem bli lyckliga, hälsosamma, optimistiska och energifyllda. Många klienter blommar verkligen upp efter coachingen, då de stänger av sin autopilot och tvättar bort dimman från sitt liv. Det ger mig stor glädje att hjälpa människor på ett sådant snabbt, kraftfullt och livsändrande sätt. Att se mina klienter få en glimt i blicken, ofta efter så kort tid som vår första timme tillsammans, är verkligen speciellt. Att de litar på mig så mycket och att de har respekt nog för mig att öppna upp sig så snabbt gör att jag känner mig ödmjuk, det är verkligen något fint. Att veta att jag har räddat eller avsevärt förbättrat människors relationer och äktenskap, tillåtit dem att komma över psykologiska problem som i sin tur har lett till hälsoproblem, förhindrat skilsmässor och förstörda familjer, och att ha hjälpt till att förhindra framtida psykologiska problem är större belöning än något annat!

Vilka är de största missuppfattningarna om kärlek i dagens samhälle?

Att giftermål inte fungerar i det moderna samhället, att monogami är ett utdaterat koncept, att vara gift är samma sak som att bo tillsammans, att utdragna och komplicerade situationer är nödvändiga för att lösa långvariga och akuta relationproblem. Jag tycker om att visa världen hur och varför sådana missuppfattningar är just det, missuppfattningar, och varför sådana tankekoncept faktiskt skapar mer hjärtesorg än de löser. Jag vill hjälpa mina medmänniskor att omintetgöra denna hjärtesorg genom att adressera moderna problem på en global skala.

Finner du ofta att människor gör samma slags misstag när det kommer till jakten på kärlek och ett lyckligt förhållande?

Det finns absolut ett par vanliga fel men ofta finns det även en slags idiosynkratiska, svårdefinierbara barriärer som förhindrar dem från att nå sina mål.

Vad är det du ser mest fram emot med att jobba med ELITSINGLAR?

Att hjälpa människor att uppnå deras dating mål och att finna långvarig kärlek, utbilda värden genom ELITSINGLAR, och att assistera en attitydsförändring så att mina medmänniskor känner sig mer optimistiska och blir mer proaktiva i att uppnå sina dating- och förhållandemål.

Tack Sam!

Har du en fråga till Sam eller vår redaktion? Lämna en kommentar nedan eller mejla oss på [email protected]

Om författaren: ElitSinglars redaktion

Läs mer artiklar skrivna av ElitSinglars redaktion