ElitSinglar Integritetspolicy

Integritetspolicy

Maj 2018

Spark Networks Services GmbH tar hanteringen av personuppgifter på största allvar och har därför tagit fram denna integritetspolicy. Integritetspolicyn ska hjälpa dig att förstå vilka slags uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, vad vi gör med dem och hur vi skyddar dem. Vi ber dig som använder våra webbplatser, tjänster eller gör transaktioner med oss att läsa integritetspolicyn noggrant.

Alla personuppgifter som vi får från dig hanteras i enlighet med denna integritetspolicy. Om du har ytterligare frågor, kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna integritetspolicy.

Förtydligande

I fortsättningen i denna integritetspolicy kallas “ Spark Networks Services GmbH” inklusive dess dotterbolag och varumärken “Vi” och den registrerade kallas “Du”.

Innehållsförteckning

Dina personuppgifter

Verktyg för uppgiftsbehandling

Verktyg för att skydda dina personuppgifter

Användarrättigheter

Ytterligare information

ElitSinglar är en tjänst på internet som sammanför människor som söker efter ett långsiktigt förhållande. För att kunna tillhandahålla denna tjänst på ett framgångsrikt sätt, samlar vi in och använder dina personuppgifter.

Vänligen observera att integritetspolicyn gäller alla våra tjänster, inklusive webbplatsen och applikationerna (som tillsammans utgör “Tjänsterna”). När du använder våra tjänster kan det hända att du hittar länkar till andra webbplatser, applikationer och tjänster, eller verktyg som gör det möjligt för dig att dela information med andra webbplatser, applikationer och tjänster. Vi är ansvarar inte för hur andra webbplatser, applikationer eller tjänster sköter sina sekretessförfaranden och vi rekommenderar att du går igenom deras integritetspolicyer innan du delar några personuppgifter.

Om du inte kan samtycka till någon av bestämmelserna i denna integritetspolicy, ska du inte använda våra tjänster.

Dina personuppgifter

Vi använder samtliga de personuppgifter vi samlar vi för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster och dess funktioner, och de delas in tre allmänna uppgiftskategorier:

 • Information som du tillhandahåller oss
 • Information som samlas in på automatisk väg
 • Information som vi har erhållit från tredje parter

I många fall används personuppgifterna enbart pseudonymt eller anonymt.

Olika slags personuppgifter som vi samlar in:

 1. Utan registrering

När du besöker våra webbplatser lagrar vi följande uppgifter på automatisk väg:

 • IP-adress (Internet Protocol address) för den dator du använt
 • Från vilken webbplats du besöker oss (hänvisningswebbplats)
 • Webbplatserna som du besöker från vår webbplats
 • Datum och tidpunkt för ditt besök
 • Typ av webbläsarinställningar
 • Operativsystem

Dessa uppgifter används för statistiska syften utan referens till några individer

 1. Med registrering

Vi använder endast personuppgifter som du har försett oss med genom aktivt val (t.ex. kontaktuppgifter för registreringen, information om din profil, eller fotografier). I många fall kan du själv bestämma vilken information du vill lämna om dig själv i samband med profilering och/eller sökning. Personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalet är alltid separat markerade som obligatoriska (t.ex. e-postadress) för att du ska veta vilka slags uppgifter du måste fylla i för att kunna använda tjänsten, och vilka du kan utelämna.

Vi tillhandahåller både gratismedlemskap och betalmedlemskap.

 1. Gratismedlemskap

När du registrerar dig som gratismedlem kommer du att behöva tillhandahålla följande uppgifter, för att registreringen ska kunna slutföras:

 • Kön
 • Könstillhörighet för den partner du söker
 • E-postadress
 • Lösenord

Efter registreringen följer vårt personlighetstest. Först ber vi dig om följande information för att vi ska kunna hitta passande partners:

 • Postnummer
 • Födelsedatum
 • Längd
 • Civilstånd
 • Utbildning
 • Yrke
 • Inkomst

Under vårt personlighetstest kommer du att få besvara ett antal personliga frågor (t.ex. partnerpreferenser, vilka slags personliga karaktärsdrag och önskade egenskaper du söker hos en partner). Information som etnicitet och religion anses vara känsliga personuppgifter som omfattas av ett utökat rättsskydd vilket vi ombesörjer med hjälp av förstärkt teknisk säkerhetshantering. Vi samlar in dessa uppgifter och andra profiluppgifter (t.ex. intressen och preferenser), eftersom de utgör grundvalen för vår matchningstjänst och din ElitSinglar-profil. Uppgifter för direktkontakt (t.ex. e-postadress och postnummer) visas inte i profilen, och är därför inte synliga för andra medlemmar.

 1. Betalmedlemskap

Om du betalar avgiften för att bli betalmedlem, kommer följande personuppgifter att samlas in under betalningsprocessen:

 • För- och efternamn
 • Bankkontonummer eller kreditkortsinformation, som samlas in av våra pålitliga tredjepartsleverantörer
 • Hemadress
 1. Kakor

Vi använder ”kakor” [en. ”cookies”] för att göra din interaktion med plattformarna individuellt identifierbar och optimerad. En kaka är en textfil som antingen lagras temporärt i datorns minne (“sessionskaka”) eller på hårddisken (“beständig kaka”). Dessa webbkakor kan innehålla information om dina tidigare förfrågningar till servern eller om vilka erbjudanden som du har fått tidigare. Kakor används inte för att köra program eller skicka virus till din dator. Kakornas huvudsyfte är att tillhandahålla skräddarsydda erbjudanden och möjliggöra en smidig användning av tjänsten.

De flesta webbläsare är förinställda på att godkänna kakor. Du kan dock konfigurera webbläsaren så att den avvisar kakor, eller ber dig godkänna användningen av kakor. Om du väljer att avvisa kakor, kan konsekvensen bli att inte alla erbjudanden från oss blir tillgängliga för dig.

Vi använder sessionskakor, samarbetspartner- och affiliate-kakor, samt beständiga kakor.

 • Sessionskakor: vi använder oftast ”sessionskakor”, som inte lagras på din hårddisk utan raderas när du stänger webbläsaren. Dessa sessionskakor används för att identifiera dig vid inloggning, samt för att minska systembelastningen.
 • Kakor från samarbetspartners och ”affiliates” [sv. närstående företag]: dessa används när du tillgår till våra tjänster via ett externt annonsutrymme. Dessa kakor är till för att vi ska kunna reglera betalningar med våra samarbetspartners och innehåller inte några av dina personuppgifter.
 • Beständiga kakor: vi använder “beständiga kakor” för att spara dina personliga användarinställningar. Med dessa kakor kan vi tillhandahålla bättre och personanpassade tjänster, eftersom du kommer tillbaka till dina personliga inställningar vid nästa besök.

 1. Lagenlig behandling av personuppgifter och samtycke

Vi använder dina personuppgifter i de fall vi har en rättslig grund för detta (d.v.s. en lagstadgad rättighet). Rättslig grund, särskilt enligt art. 6 och 9 i Dataskyddsförordningen (”GDPR”), innefattar

 • samtycke (ifall du har lämnat ditt samtycke, t.ex. för prenumeration på nyhetsbrev)
 • avtal (där behandlingen är nödvändig för vårt avtalsutförande avseende dig, t.ex. användarvillkor och/eller ett betalmedlemskap),
 • efterlevnad av lagstadgad skyldighet (t.ex. skattskyldigheter och bekämpning av penningtvätt, vilket kan göra det nödvändigt att lagra eller på annat sätt behandla dina uppgifter)
 • skydd som är av väsentlig betydelse för dig eller någon annan fysisk person (t.ex. om vi får indikationer på att en användare utsätter sig för fara), och
 • “rättmätiga intressen” som vi, eller en tredje part gör gällande, förutom i de fall då dessa åsidosätts p.g.a. att våra användares grundläggande rättigheter och friheter kräver att deras personuppgifter skyddas”. Rättmätiga intressen kan utgöras av
 • att säkerställa säkerheten och driften av våra IT-system
 • att förbättra och personanpassa våra tjänster, däribland att analysera användarbeteende
 • att använda tredjeparts tjänster för analys- och ”remarketing”-ändamål, enligt nedan
 • att använda personuppgifter för utredning, försäkran, utövande och försvar av rättsliga anspråk.

Om vi använder personuppgifter för syften som kräver ditt samtycke enligt lag, kommer vi alltid att be om ditt uttryckliga godkännande och registrera ditt samtycke.

Du kan återkalla ditt lämnade samtycke, och därmed avregistrera dig när som helst, och/eller invända mot framtida användning av dina personuppgifter.

Du kan alltid invända mot hantering av dina uppgifter som sker med hänvisning till rättmätigt intresse.

För att bli avregistrerad räcker det med att du skickar oss ett enkelt meddelande. Du kan göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected]

Om du har några fler frågor om vilka de rättsliga grunderna är då vi samlar in och använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längre ned.

 1. Barn

Tjänsterna riktar sig inte till barn under 16 år. . Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon som är under 16 år. Om vi upptäcker att vi har samlat in information från användare under 16 år, kommer vi att vidta omedelbara åtgärder för att radera deras uppgifter.

Verktyg för uppgiftsbehandling:

 1. Användning av analys- och “remarketing”-program

ElitSinglar analyserar sina medlemmars surfbeteende. Vi skapar anonyma användarprofiler för att kunna förbättra vår tjänst till dig. För detta ändamål använder vi bl.a. Google Analytics (med Universal Analytics funktioner), en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”), men med tillägget “anonymizeIp”. Endast förkortade IP-adresserna behandlas, vilket därmed avlägsnar direkt referens till individer.

Information som genereras av webbkakan om hur du använder webbplatsen – inklusive din IP-adress – överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information till att utvärdera din användning av webbplatserna, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet åt webbplatsernas operatörer och förse andra med webbplats- och internetrelaterade tjänster. Rapporterna som skapas av Google innehåller demografiska och intresserelaterade variabler, som utgår från din interaktion med annonser, eller dina besök till webbplatser med annonsering. Google kan också komma att överföra denna information till tredje parter såvida inte lagen kräver annat, eller när sådana tredje parter hanterar information på uppdrag av Google. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med några andra uppgifter som Google innehar. Du kan neka till användningen av kakor genom att välja motsvarande inställning för din webbläsare. Det ska dock påpekas att du i sådana fall inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till att Google hanterar uppgifter om dig i enlighet med ovantill beskrivna sätt och för ovannämnda ändamål.

Du kan invända mot Google Analytics insamling och analys av hur du använder webbplatsen. Använd då webbläsarens ”add-on” för att stänga av Google Universal Analytics. Du kan också användainställningar för kakor (cookies) i Googles integritetspolicy för att hindra Google från att använda kakor i annonseringssyfte: https://adssettings.google.com/

För mer information om användarvillkor och integritetspolicy, se: www.google.com/analytics/terms/gb.html

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

 1. Användning av Google DoubleClick

ElitSinglar använder Googles teknologi för ”remarketing” (Google DoubleClick). Genom denna teknik fortsätter det visas annonser på Google-partnernätverkets webbsidor annonser igen för användare som redan har besökt EliteSingles webbplats och visat intresse för tjänsten. Dessa annonser särskiljer sig från sådana som riktar sig mot användare som inte har visat intresse för EliteSingles tjänster. Annonsöverlägget, som görs med hjälp av kakor, vilket är små textfiler som lagras på användarens dator. Med hjälp av dessa textfiler kan ditt användarbeteende analyseras när du besöker webbplatsen och sedan användas för att ge dig skräddarsydda rekommendationer om produkter och intressebaserad annonsering.

Om du föredrar att inte motta intressebaserad annonsering kan du stänga av Googles användning av kakor för detta ändamål genom att avaktivera inställningarna på:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/ eller installera det insticksprogram som finns där.

Som ett alternativ till insticksprogram för datorns webbläsare, eller för mobila enheters webbläsare, kan du avaktivera knappen för ”Personliga annonspreferenser” i Google Annonseringsinställningar: https://www.google.com/settings/ads

 1. Facebook-insticksprogram [en. ”plug-ins”]

Vi använder sociala insticksprogram [ en. ”social plugins”) som tillhandahålls av det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Dessa insticksprogram identifieras med hjälp av en Facebook-logo. Om du använder ett socialt insticksprogram på en ElitSinglar-webbplats, upprättar din webbläsare direktkontakt med Facebooks servrar. Facebook överför därefter innehållet från ditt insticksprogram till webbläsaren och integrerar den med webbplatserna.

Därmed får Facebook informationen som du har åtkomst till på motsvarande ElitSinglar-sida. Om du är inloggad på Facebook, kan Facebook koppla ihop ditt ElitSinglar-besök med ditt Facebook-konto. Om du interagerar med ett Facebook-insticksprogram (t.ex. trycker på ”Gilla”-knappen), överförs motsvarande information från din webbläsare till Facebook och lagras där. När det gäller personuppgiftsinsamlingens syfte och omfattning, samt Facebooks fortsatta behandling och användning av personuppgifter, ber vi att få hänvisa dig till Facebooks integritetspolicyer.

Om du inte vill att Facebook ska inhämta den här sortens personuppgifter om dig, rekommenderar vi att du loggar ut från Facebook innan du besöker ElitSinglar.

 1. Använd Google+ sociala insticksprogram

Vi använder det sociala nätverket Google Plus ”+1”, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA knapp (”Google+”).

När du besöker någon av våra webbplatsers sidor som använder ett socialt insticksprogram, upprättar din webbläsare direktkontakt med Googles servrar. Innehållet i ”+1”-knappen överförs från Google direkt till din webbläsare som bygger in detta i webbplatsen.

Vi kan därför inte påverka mängden uppgifter som samlas in via Google+-knappen.

Enligt Google samlas ingen personlig information in om du inte klickar på knappen. IP-adressen samlas endast in från inloggade medlemmar.

Information angående syftet med och omfattningen av Googles datainsamling, vidare behandling och uppgiftsanvändning, liksom dina rättigheter i detta hänseende, samt inställningsalternativ för skydd av din integritet, får du genom Googles integritetspolicyer. Klicka på “+1”-knappen och motsvarande FAQ/frågor och svar (t.ex. https://support.google.com/plus/answer/1319578 refer).

Om du inte vill att Google+ ska inhämta uppgifter om dig, rekommenderar vi att du loggar ut från Google+ innan du besöker ElitSinglar.

 1. Användning av Twitters sociala insticksprogram

Vi använder sociala insticksprogram (”plugins”) som tillhandahålls av det sociala nätverket twitter.com, som drivs av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Dessa insticksprogram är markerade med en Twitter-logo. När du besöker en ElitSinglar -webbplats som har ett social insticksprogram, upprättar din webbläsare direktkontakt med Twitters servrar. Twitter överför insticksprogrammets innehåll direkt till din webbläsare, som integrerar detta med webbplatsen. Detta ger Twitter den information som du har tillgått på motsvarande ElitSinglar -sida. Om du är inloggad på Twitter, kan Twitter koppla ihop ditt besök med ditt Twitter-konto. Om du interagerar med ett Twitter-insticksprogram (t.ex. en tweet om ett artikelinlägg), överförs motsvarande information från din webbläsare till Twitter och lagras där. När det gäller personuppgiftsinsamlingens syfte och omfattning, samt Twitters fortsatta hantering och användning av personuppgifter, ber vi att få hänvisa dig Twitters integritetspolicy på https://twitter.com/privacy.

Om du vill att Twitter inte ska samla in uppgifter om dig, rekommenderar vi att du loggar ut från Twitter innan du besöker ElitSinglar.

f. Zendesk

Vår webbplats använder chattprogrammet Zendesk Chat, en tjänst från Zendesk, Inc. 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA (”Zendesk”) för att förbättra kommunikationen med våra besökare. Om du har en allmän eller specifik förfrågan, eller något slags problem med våra produkter, webbplatsen eller vårt företag, kan du skicka oss ett meddelande via Zendesk. Du kommer att se om någon finns online för att ta hand om din förfrågan. Om ingen finns på plats för att hjälpa dig, besvarar vi din förfrågan så snart som möjligt. I detta sammanhang behandlar vi uteslutande datauppgifter uteslutande för vår kommunikation med dig.

Om du använder Zendesk, kommer enhetens IP-adress och adressen till sidan som du befinner dig på när du tar kontakt via Zendesk, att registreras. IP-adressen anonymiseras. Zendesk använder även kakor och liknande teknologi. Uppgifter som samlas i detta sammanhang kan komma att överföras för lagring till en Zendesk-server i USA. Genomförda chattar loggas och sparas. I den händelse personuppgifter överförs till Zendesk i USA, är Zendesk ansluten till EU-US Privacy Shield

Du kan avvisa användningen av kakor genom att välja motsvarande inställning för din webbläsare, men observera att i så fall kanske du inte kan använda samtliga av webbplatsen funktioner.

För ytterligare information, vänligen se Zendesks integritetspolicy: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/

g. Användning av betaltjänstleverantörer

Stripe är ett teknikföretag. Deras program gör det möjligt för individer och företag att ta emot betalningar över internet. Stripe tillhandahåller den tekniska infrastrukturen för banköverföringar och bedrägeribekämpning, som krävs för driften av ett online-betalningssystem. Stripe behandlar betalningsuppgifter. Läs mer om Stripe och deras integritetspolicy på https://stripe.com/.

Adyen är ett globalt betalningsföretag som möjliggör för oss ta emot betalningar via e-handel, mobiltelefon och vid fysiska betalningsställen. Därför behandlar Adyen betalningsuppgifter. Läs mer om Adyen och deras integritetspolicy på https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

h. Andra spårnings- och marknadsföringsverktyg

Företaget Trakken erbjuder teknologi och tjänster inom digital analys- och konverteringsoptimeringsområdena. Företaget hjälper sina klienter att implementera projekt för e-handel, media, ekonomi, resor, telekommunikation och konsumentprodukter. Vi använder Trakken för marknadsföringsändamål. Därför behandlas våra användares personuppgifter (.tex. könstillhörighet) av Trakken. Om du vill du veta mer om Trakken, kan du besöka https://www.trakken.de/.

Accengage utvecklar och tillhandahåller push notis-tjänster for mobilapplikationer, webbplatser och Facebook Messenger. Vi använder oss av Accengage för att garantera våra kunder användning och tillgång till push-notiser. Du kan läsa mer om Accengage på https://www.accengage.com/.

Adjust är ett företag som erbjuder spårning av mobilhändelser och analys, vilket förser marknadsförare av applikationer med en omfattande affärsintelligensplattform. Adjust kombinerar spårning för annonskällor med avancerad analys och lagrar statistik som rankningar, betyg och recensioner. Adjust används av oss endast för marknadsföringsändamål. Vill Du kan läsa mer om Accengage på https://www.adjust.com/.

Experian säljer beslutsunderlags- och marknadsföringshjälp till företag. Vi använder Experian endast för marknadsföringsändamål. Av den anledningen behandlar de personuppgifter (som könstillhörighet och ålder). Läs mer om Experian på http://www.experian.com/marketing-services/about.html.

IoSquare erbjuder automatiserade tjänster för innehållsmoderering. IoSquare hanterar uppgifter i samband med användarmeddelanden. IoSquare har nyligen slagits samman med det svenska företaget Besedo. Läs mer om IoSquare på https://besedo.com/ .

Överföring till tredje land och övriga mottagare av personuppgifter

Vi använder oss delvis av externa tjänsteleverantörer för att behandlingen av dina uppgifter. Dessa företag är noggrant utvalda, har slutit kontrakt med oss , är bundna av våra instruktioner och genomgår regelmässiga inspektioner. Om dina uppgifter bearbetas av dessa företag utanför EU, kan det få till följd att dina uppgifter behandlas i ett land som har lägra skyddsnivå för uppgifter än i den Europeiska Unionen.

Information som samlas in inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan t.ex. överföras till länder utanför EES för ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi använder lämpliga skyddsåtgärder som t.ex. standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, eller annan rättsligt godkänd mekanism, för att säkerställa laglig överföring av dina personuppgifter utanför EES.

Personuppgifter skickas bara vidare till en extern tjänsteleverantör om det krävs för att kunna tillhandahålla den erbjudna tjänsten, t.ex. marknadsföringsföretag, betalningshantering för avgiftsbaserade medlemskap, indrivning av skulder, etc. I det fallet kommer vi att se till att dessa tjänsteleverantörer enligt avtal har förbundit sig, eller på andra sätt garanterar, att tillhandahålla av en likvärdig skyddsnivå för uppgifter.

Lagring och lagringstid

Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla avtalsenliga och lagstadgade förpliktelser, eller om lagen tillåter oss fortsatt lagring för särskilda ändamål, till exempel för försvar mot rättsliga anspråk.

När du stänger ner ditt konto, raderar vi all information vi har om dig. Om en komplett radering av dina uppgifter inte är möjlig, eller nödvändig av rättsliga skäl, kommer uppgifterna i fråga att blockeras för fortsatt behandling. Systemet blockeras till exempel i följande fall:

– När dina betalningsuppgifter och, i tillämpliga fall, andra uppgifter lyder under allmänna, lagstadgade lagringsskyldigheter, till exempel enligt den tyska handelslagen (HGB) och tyska skattelagen (AO). Lagen ålägger oss att behålla uppgifterna i upp till tio år för skatte- och revisionsändamål. Först därefter kan vi radera uppgifterna.

– Även om dina uppgifter inte måste lagras enligt lagstadgade skyldighet, kan vi avstå från omedelbar radering om lagen så tillåter, och istället blockera dem i ett första skede. Detta gäller i synnerhet i fall där vi fortfarande kan behöva relevanta uppgifter för vidare avtalsbehandling, eller för laga åtal eller försvar (t.ex. vid reklamation). Avgörande faktor för varaktigheten av blockering är de lagstadgade preskriptionsfristerna. Efter utgången av relevanta preskriptionsfrister kommer ifrågavarande uppgifter slutligen att raderas.

Verktyg för att skydda dina personuppgifter

Vi använder tekniska, organisatoriska och fysiska skyddsåtgärder som har framtagits för att skydda mot obehörig (-t) användning, avslöjande eller åtkomst till personuppgifter som vi samlar in. All information som du lämnar vid registrering eller inloggning hos oss (t.ex. kontakt- och profilinformation eller betalningsinformation vid beställning av avgiftsbelagt medlemskap) krypteras. Denna kryptering hjälper till att bevara personuppgifter konfidentiella vid utväxling mellan din och vår webbserver och hjälper till att undvika missbruk av personlig information som uppfångats. Krypteringstekniken vi använder oss av är SSL (Secure Socket Layer). Det är en accepterad och vida använd teknologi. Med hänsyn till de personuppgifter som vi samlar in, har vi vidtagit tekniska försiktighetsåtgärder för att lagra din personliga information i en säker miljö. Åtkomsten till din information begränsas till bara några få utvalda medarbetare och tjänsteleverantörer och beviljas endast för ändamål som påvisas i denna policy, samt för kvalitetskontroll, granskning av klagomål och för att förhindra bedrägerier. Personuppgifter som vi samlar in lagras inom EU.

Några, eller alla, personuppgifter som vi samlar in, kan lagras på servrar som ligger utanför din bosättningsplats jurisdiktion, vars dataskyddslagstiftning kan särskilja sig från den jurisdiktion du vistas i. Detta kan resultera i att åtkomst till informationen inbegärs av myndigheter, domstolar eller brottsbekämpande myndigheter i enlighet med de jurisdiktionernas gällande lagar. Vi kommer, med förbehåll för tillämpliga lagar i sådana andra jurisdiktioner, att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har inrättats med krav på att personuppgiftsansvarige i det landet upprätthåller samma skyddsnivå förpersonuppgifter motsvarande det som gäller i EU.

Användarrättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter gällande dina personuppgifter, och du kan när som helst kan utöva din rättighet att få dem i skriftlig form.

 • Rätten till information

Rätten att bli informerad omfattar de personuppgiftsansvarigas skyldighet att tillhandahålla ”korrekt information om hanteringen”, vanligtvis genom ett integritetsmeddelande. Denna rättighet betonar vikten av insyn i hur vi använder våra kunders personuppgifter

 • Rätten till tillgång

Rätten till tillgång ger den registrerade rätten att begära ut information om personuppgifter som rör honom/henne från den personuppgiftsansvarige med avseende på honom/henne. Den registrerade kan kräva: a) att få veta huruvida hans/hennes personuppgifter hanteras, b) och i så fall, få tillgång till uppgifterna och få en kopia, samt c) att få ytterligare information om hanteringen.

 • Rätten till rättelse

Den registrerade har rätt att begära felaktigheter i sina personuppgifter rättade av den personuppgiftsansvarige. Om uppgifterna som den personuppgiftsansvarige innehar inte är uppdaterade eller kompletta, kan den registrerade kräva att få komplettera uppgifterna.

 • Rätten till radering/ Rätten att bli bortglömd

Rätten till radering ger dig som är registrerad rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige avlägsnar dina personuppgifter, eller raderar dem från systemet, så att tredje part inte kan hitta dessa uppgifter.

 • Rätten till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige slutar behandla de registrerade personuppgifterna om honom/henne, emellertid kommer personuppgiftsansvariga fortfarande kunna lagra uppgifterna.

 • Rätten till dataportabilitet

Rätten till dataportabilitet ger den registrerade rätten att begära att personuppgifterna tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format så den registrerade kan överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att bli hindrad.

 • Rätten att göra invändningar

Rätten att göra invändningar ger den registrerade rätten att hindra personuppgiftsansvariga från att fortsätta behandla personuppgifter gällande honom/henne, om det inte finns berättigade skäl för behandlingen av uppgifterna.

 • Rätten att när som helst återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer att göra återkallandet av ditt samtycke enkelt. Återkallandet av samtycket ska inte påverka behandlingens lagenligheten i behandlingen i enlighet med samtycket innan det återkallades.

 • Rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Om vi inte svarar på din begäran inom en månad, har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och söka rättsmedel.

Ytterligare information

Om du vill ha mer information kan du kontakta oss när som helst med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Spark Networks Services GmbH

Kohlfurter Strasse 41/43

10999 Berlin

Deutschland (Germany)

E-postadress: [email protected]

ElitSinglar har en egen dataskyddssamordnare som ansvarar för frågor som rör integritet och dataskydd.
Dataskyddssamordnaren kan nås på adressen: [email protected] eller på ovan nämnda postadress.

Maj 2018