Kärlek i framtiden – 9 trender

Framtida kärlek, men hur kommer den se ut?

Särbo-förhållanden, parterapi och självförverkligande – hur ser framtiden ut för våra kärleksrelationer egentligen? ELITSINGLARS senaste undersökning, där 977 Skandinaviska singlar deltog, visar att även om vi fortfarande tror på romantik så kommer den att te sig något annorlunda i framtiden.

Tillsammans med futurologisten Reinold Popp presenterar ELITSINGLAR de nio mest betydande trenderna för hur vi kommer förhålla oss till relationer och kärlek i framtiden, baserat på Popps egna forskning samt vår undersökning. Kommer till exempel antalet skilsmässor fortsätta öka eller kommer vi att få se ett skifte snart? Dr. Wiebke Neberich förklarar: ”Livslånga partners kan vara något som tillhör det förflutna; i framtiden kommer folk generellt ha fler förhållanden men som är mer kortlivade.” Något som majoriteten av våra deltagare höll med om, 67 % av de svarande sade sig tro på fler förhållanden under en livstid i framtiden men 81 % sade sig samtidigt själva vilja ha en livslång partner. Kort sagt kan man säga att romantiken fortfarande lever, men i en ny skepnad.

Detta tyder även på att kvaliteten på tiden som spenderas tillsammans i äktenskap kommer att öka, då fokus kommer att ligga på personlig lycka snarare än bekvämlighet. ”Giftermål utav nödvändighet tillhör det förflutna; idag handlar förhållanden om att ha en frigjord gemenskap,” säger Popp.

”Giftermål utav nödvändighet tillhör det förflutna.”

Moderna förhållanden och konflikten mellan ”jag” och ”vi”

Spänningen mellan viljan att ha ett förhållande och att förverkliga individuella mål har blivit en alltmer vanligt förekommande konflikt i dagens förhållanden. 40 % av de svarande sade sig föredra ett förhållande som särbo, då de ansåg detta vara ett sätt att bibehålla romansen i ett förhållande på samt behålla sin självständighet på.

  1. Partnerskap vs. självförverkligande

Konflikten mellan behovet för en stadig relation och att förverkliga individuella mål kommer fortsätta att öka. Kvaliteten på själva bandet mellan par kommer ha en allt mer betydande roll. Enligt Wiebke så är även denna trend det vanligaste förekommande problemet i parterapi numera. ”Det är förga förvånande att allt fler par söker professionell hjälp via parterapi då pressen på ett förhållande växer på grund av allt mer komplexa individuella behov.”

  1. Från livspartners till tillfälligt sällskap

Istället för livslånga äktenskap så kommer förhållanden i framtiden övervägande att föregås av andra seriösa, exklusiva förhållanden.

  1. Singellivet förlorar sin åldersklyscha

Jämfört med den typiska, nutida bilden av singeln i 20-30-årsåldern, så kommer singlar i framtiden att komma från alla åldersgrupper då folk kommer vara singlar under fler tillfällen av sina liv.

  1. Ökad självständighet

Förutom en ökning av medellivslängd så kommer ett större urval av olika livsstilar bli gynnade. Detta innebär att allt fler kommer att välja längre faser av sina liv då deras livsstil är oberoende av en partner.

  1. Parterapi kommer bli vanligare

Tack vare en ökad efterfrågan på grund av allt mer komplexa förhållanden så kommer allt fler människor att söka professionell hjälp från psykologer.

  1. Online dating kommer fortsätta att växa

Stigman kring online dating kommer fortsätta att sjunka och bli ett lika vanligt och accepterat sätt att flirta och träffa någon på som genom de ’traditionella’ sätten, så som genom vänner eller i utelivet.

  1. Allt mer specifika krav på partners

De specifikationer som människor använder för att avgör vilken partner de vill ha kommer fortsätta att växa, och ’checklistan’ med dealbreakers kommer att förlängas. Denna ’checklista’ används redan av datingsidor eftersom de fokuserar på att finna de mest kompatibla potentiella paren.

Mejla oss på [email protected] om du har några frågor, eller lämna en kommentar nedan!

Om författaren: Lisa Davidsson Weiertz

Lisa Davidsson Weiertz är redaktör hos ELITSINGLAR

Läs mer artiklar skrivna av Lisa Davidsson Weiertz