När kvinnan tjänar mer än mannen

Löneskillnader i ett förhållande - ELITSINGLAR

Är det verkligen svårare för framgångsrika kvinnor att finns kärleken än vad det är för framgångsrika män? Och isåfall, vad beror detta på? ELITSINGLAR har undersökt och grävt djupare i ämnet.

Löneskillnader i förhållanden

I ELITSINGLARS undersökning i ämnet visade det sig att både män och kvinnor var ense om att det är svårare för framgångsrika kvinnor att finna kärleken samt att kvinnor som varit höginkomstintagaren i ett förhållande har upplevt det som ett större problem än vad män i samma sitation har gjort. Att en framångsrik karriär kan stå som hinder för kärleken är en klichée – men är det av en anledning?

Gamla stereotyper som lever kvar

Man skulle kunna tro att nya generationer vid detta laget borde ha suddat ut gamla stereotyper och könsroller angående inkomst och att en kvinna som tjänar samma, eller mer, än sin partner inte skulle vara ett problem eller hinder för ett lyckligt förhållande. Dock så förväntas mannen allt som oftast även idag vara huvudförsörjaren i en relation. Detta är en djupt förankrad modell som växt sig stark genom evolutionens start.

LÄS ÄVEN: DEJTINGTIPS FÖR KARRIÄRISTER

De senaste decennierna har emellertid inneburit stora förändringar och kvinnors roll i samhället – både på jobbmarknaden och i hemmet – har ändrats drastiskt. Detta har dock inneburit förvirring och för vissa, i synnerhet, män problem när det kommer till romantiska förhållanden och vilken roll man identifierar sig med i ett förhållande.

Betydelsen av en potentiell partners inkomst

Så för den nya generationen har det faktum att kvinnan tjänar mer än mannen i ett förhållande blivit allt mer vanligt förekommande och accepterat. En studie i ämnet pengar och kärlek som vi gjorde 2014 visade att kvinnor anser en partners inkomst viktigare än vad män gör med enbart 5 % av männen som höll med om detta påstående medan 36 % av kvinnorna ansåg en potentiell partners inkomst betydande. Även män var mer öppna för att gifta sig med någon som tjänar mindre än dem (69 %) mot kvinnors 30 %.

För många kvinnor var det svårare än för männen att tänka sig att slå sig ner med en arbetslös partner och över hälften av singlar. 61 %, fann det problematiskt om en potentiell partner var arbetslös.

Vanligaste uppfattningen om varför framgångsrika kvinnor har svårt att finna kärleken:

1 De är kräsna och har krav som är svåra att uppfylla (29 %)
2 De är upptagna – för lite tid hel enkelt (23 %)
3 Män skäms av deras framgång (20 %)

Kvinnor ansåg dock att den vanligaste anledningen med 25 % var att ”män skräms av deras framgång”. Av de svarande så fann 11 % att det skulle vara ett problem om en potentiell partner tjänade mindre än en själv – medan 61 % skulle anse det problematiskt om personen i fråga var arbetslös.

Så påverkas relationer av löneskillnader

Undersökningen visade även att vara höginkomsttagaren i ett förhållande är mer problematiskt för kvinnor än för män, enligt båda könen. 57 % av kvinnor har befunnit sig i ett förhållande där hon var den som tjänade mest och i 31 % av fallen var detta ett problem i relationen. 79 % av män å andra sidan har befunnit sig i situationen som höginkomstintagaren i ett förhållande men bara i 8 % av fallen visade sig detta vara problematiskt för relationen i fråga

Om författaren: Lisa Davidsson Weiertz

Lisa Davidsson Weiertz är redaktör hos ELITSINGLAR

Läs mer artiklar skrivna av Lisa Davidsson Weiertz